יעקב פורת - דברי מבוא אחדים

דברי סיכום של סגן שגריר ישראל מר ליאור קינן

Lisbon DECEMBER 2010 Some relevant views דף "גלריה" במלואו האוניברסיטה העברית בירושלים
Pessoa 2004-2010 Resume Main Page

Resume-Hebrew