הזמן השלישי - יולי 2007

 

Lebanon-Summer 2006

ראה השער ותוכן העניינים

 

     מראות מפתיחת התערוכה בחניתה

 הכמיהה לשלום - שנה למלחמת לבנון ה 2

טקסטורה ליטרטורה עכבר צפוני חנה ברק אנגל: האמן כראי תקופתו Art-Text קולקט - אמנות אספנות אמנות טקסטורה
    "ביקור בית",מארס 2007  הדף הירוק - אפריל 07 Lebanon-Summer 2006 2All-P  

 

Oil & Pencil 1988

Works 2000-2002

works 2003

Works 2004 - Homage to Pessoa

 Works 2005

Main Page

Resume

Resume-Heb..

Oils 79-89A

Oils 90 +

Nudes

Mixed Media 99

Etchings

Drawings

Comments 1

Exhibitions

Woodcuts

Still Life

Romania 

Oils 79-89B

Self Portraits